Vacatures reeds ingevuld
77117_fullimage_wijeindhoven_RGB.JPG

Manager WIJexpertise

Over WIJeindhoven

WIJeindhoven is de manier waarop we in Eindhoven met elkaar willen omgaan. Mensen kunnen heel veel zelf en willen controle houden over hun eigen leven. Ook als ze (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben.  

Stichting WIJeindhoven is een onafhankelijke organisatie die vanuit eerste lijn uitvoering geeft aan de wetten WMO, Werk en Inkomen, Jeugd en Armoede en schulden maar ook ondersteunt op het gebied van, huishouding, klussen, vervoer en wonen en ontmoeten. Bij WIJeindhoven staan de inwoners van Eindhoven voorop; zij moet er zijn voor en zal mede worden vormgegeven door de inwoners zelf. De generalisten staan dan ook centraal binnen WIJeindhoven en vormen de kern van de organisatie. Zij zijn immers diegenen die het dichtst bij de inwoners staan. 

WIJeindhoven als organisatie kenmerkt zich door haar bevlogenheid en servicegerichtheid richting de inwoners van Eindhoven. Deze kenmerken zijn terug te vinden bij alle medewerkers en lopen als rode draad door de organisatie. Er wordt veel waarde gehecht aan eigenaarschap en het aanspreken op gedrag om zo het optimale bij elkaar naar boven te halen. Als belangrijkste drijfveer staat zorg voor de inwoners centraal.   

Op dit moment zijn er binnen de organisatie circa 450 medewerkers actief.

Momenteel zijn wij op zoek naar een Manager WIJexpertise

Over de functie

De afdeling expertise bestaat uit een elftal creatieve denkers, ontwikkelaars en kwaliteitborgers, die ieder expert zijn op hun vakgebied: jeugd, onderwijs, WMO, armoede, schulden, huisvesting, sociale basis en participatie. Expertise is kennispartner voor de eigen organisatie, gemeente, samenwerkingspartners en de stad om vorm te geven aan de transformatie van het sociaal domein.

Als manager expertise ben je een betrokken en gedreven manager. Je stelt jouw team in staat om de visie van WIJeindhoven op ondersteuning uit te dragen, waarbij ingezet wordt op het talent van de inwoner en het versterken van netwerken in de buurt. Als manager draag je zorg voor het vertalen van beleid naar transparante werkwijzen die aansluiten bij de leefwereld van de inwoner.

 Organisatorische positie

De manager rapporteert hiërarchisch aan het bestuur van WIJeindhoven. De manager maakt deel uit van het managementteam en is leidinggevende van de 11 ontwikkelaars en kwaliteitborgers. De ontwikkelaar vertaalt maatschappelijke, juridische en wetenschappelijke ontwikkelingen naar beleidsinitiatieven. De kwaliteitborger ziet toe en draagt bij aan de kwaliteit van de uitvoering van het beleid. 

Taken en verantwoordelijkheden

Je analyseert in- en externe ontwikkelingen; ontwikkelingen ten aanzien van WIJeindhoven en die ten aanzien van de diensten en vertaalt deze naar mogelijkheden voor nieuwe dienstverlening en beleid.
Je bouwt en onderhoudt een relevant netwerk binnen en buiten de organisatie zoals de gemeente Eindhoven, partners van WIJeindhoven en overige partijen. Je draagt de visie van de organisatie met verve uit en zoekt daarvoor de relevante podia. Je draagt bij aan de profilering van WIJeindhoven in de diverse gremia. Je bent ambassadeur van WIJeindhoven.
Je draagt bij aan de transformatie-opdracht van WIJeindhoven. Deze opdracht is om de organisatie te ontwikkelen naar een organisatie die multidisciplinair, systeem/netwerkgericht is en gericht is op duurzame doorbraken in de leefwereld. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van competenties van medewerkers maar ook over het verder ontwikkelen van de werkwijzen/ processen in wijkteams.
Je geeft richting en sturing aan je team maar durft ook te vertrouwen op de zelfstandigheid van je medewerkers en collega’s. Je zorgt voor verbinding en samenwerking. Je hebt een heldere visie over de rol van expertise en weet deze door te vertalen naar je medewerkers, het MT en de rest van de organisatie. Je bent op inhoud eveneens hun sparringpartner.
Je geeft leiding aan de medewerkers binnen expertise en draagt bij aan het goed functioneren van het MT. Dit doe je op een enthousiasmerende en inspirerende wijze. Je weet het MT te “challengen” als het gaat om de strategie en lange termijnvisie van WIJeindhoven.
Je stelt het concept-jaarplan en -begroting voor expertise op conform strategie en doelenkader van WIJeindhoven en evalueert de financiële resultaten op periodieke basis en stelt je plannen indien nodig bij.
Je formuleert heldere doelstellingen en stuurt hier actief op. Je definieert de projecten en zorgt voor structuur en een planmatige aanpak. Uitgangspunt is “afspraak is afspraak”.
Je ondersteunt en adviseert de bestuurder en het MT bij strategisch inhoudelijke onderwerpen.
Je komt gevraagd en ongevraagd met verbetervoorstellen en brengt deze tot uitvoering.
Je voedt je medewerkers en het MT met relevante informatie en kennis.
Je geeft mede vorm aan de inhoud van de diensten van WIJeindhoven en de vakgerichte publicaties.
 

Profiel van de functie

Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
Je bent planmatig en bewaakt de voortgang van projecten en de afspraken die er zijn gemaakt.
Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor politiek en de verhoudingen daarbinnen.
Je weet goed situaties en problemen te analyseren en komt snel tot de kern.
Je durft anderen uit te dagen om het beste uit henzelf te halen om de organisatie tot een hoger niveau te tillen.
Je weet anderen te overtuigen van jouw plannen en ideeën.
Je hebt ervaring met en kennis van het sociale domein en het realiseren van transformaties daarbinnen.
Je hebt bij voorkeur kennis van de stad Eindhoven en de (potentiële) partners van WIJeindhoven.
Je hebt leidinggevende ervaring op strategisch niveau

Competenties

Netwerken
Omgevingsbewustzijn
Organisatie sensitiviteit
Plannen en organiseren
Samenwerken
Visie

Stuur een sollicitatie

Controleer dit veld. Het mag niet leeg zijn.
Controleer dit veld. Het mag niet leeg zijn.
Controleer dit veld. Het mag niet leeg zijn.
Controleer dit veld. Het mag niet leeg zijn.
Controleer dit veld. Het mag niet leeg zijn.

Bijlagen mogen in totaal niet groter zijn dan 10 MB.