Dit was 2022...

20-12-22


Met de feestdagen voor de deur komt ook aan dit jaar weer een einde. We blikken terug op een bijzonder, veelbewogen jaar waarin we veel nieuws voorbij hebben zien komen.Het Post corona jaar 

We trapten dit jaar af met de eerste versoepelingen van de harde lockdown. Toen in februari ook de 1,5-meter regel en de corona-toegangsbewijzen verdwenen, kregen we groen licht om de carnavalsdagen weer zoals vanouds door te brengen. Halverwege het jaar was Corona al volledig naar de achtergrond verdwenen. Er werden geen herhaalprikken meer aangeboden en de focus verschoof naar het lange termijnbeleid; hoe herstellen we van Corona? Met name in de cultuursector levert deze vraag nog altijd veel kopzorgen op. 


Het jaar van krappe markten

In 2022 hadden we zowel een krappe arbeidsmarkt als een krappe woningmarkt. De krappe arbeidsmarkt is te wijten aan het post corona jaar. Het afgelopen jaar is in alle regio’s en sectoren het aantal vacatures met 80% gestegen. Ook de woningmarkt was in 2022 oververhit. Door hoge inflatie en oplopende hypotheekrente stond de betaalbaarheid van woningen onder druk. De vraag naar woningen was vele malen groter dan het aanbod. Om de huizenvraag af te remmen heeft de Europese Centrale Bank de Hypotheekrente verhoogd. Dit lijkt zijn vruchten af te werpen, de afgelopen 6 maanden zijn de huizenprijzen namelijk niet meer gestegen. Desondanks blijven de arbeidsmarkt en woningmarkt belangrijke thema’s. Er zullen oplossingen moeten komen om ze het hoofd te kunnen bieden.


Het jaar van oorlog

In februari vielen de Russen bij Oekraïne binnen omdat zij werden beschuldigd van het aanzetten tot spanningen, russofobie en onderdrukking van Russisch sprekende mensen. Veel landen steunen Oekraïne en ook als Nederlanders droegen wij ons steentje bij door geld in te zamelen met giro 555, levensmiddelen die kant op te sturen, militair materieel beschikbaar te stellen en onderdak te bieden aan asielzoekende mensen uit Oekraïne. Ook voor onze samenleving en onze bedrijven blijft deze oorlog een bron van zorg en onduidelijkheid. Het levert vraagstukken op als; hoe lang deze nog door gaat en wat voor invloed de oorlog op lange termijn heeft op onze energieprijzen en op de geopolitieke situatie.


Het jaar van het klimaat 

Steeds meer bewustwording wordt er de afgelopen jaren gecreëerd voor het klimaat. Dat blijkt ook hard nodig, inmiddels wordt de eilandengroep Tuvalu ernstig bedreigd door de stijgende zeespiegel. Een groot deel van de 11.000 inwoners heeft zijn woonplaats al moeten ontvluchten. Ook denken we na over hoe we de opwarming van de aarde tegen kunnen houden, o.a. met het klimaatakkoord van Parijs. Afgelopen jaar is de uitstoot van de Nederlandse economie hard gedaald (10% gedaald in eerste helft van 2022 t.o.v. 2021). Deze klimaataanpak biedt voor ons bedrijfsleven uitdagingen en kansen maar zorgt helaas ook voor verdeeldheid in de samenleving. 


Het jaar vol misstanden

Het afgelopen jaar kamen er talloze zaken van misstanden in showbizzland aan het licht. The Voice of Holland werd van de buis gehaald wegens verschillende aantijgingen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, zowel tegen Ali B, Marco Borsato als Jeroen Rietbergen. In november publiceerde de Volkskrant een artikel waarin Matthijs van Nieuwkerk werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag gedurende zijn werkzaamheden bij DWDD. Ruim vijftig medewerkers ervoeren zijn extreme woede-uitbarstingen en publieke vernederingen als grensoverschrijdend en tientallen werknemers vielen uit door ziekte na een aanvaring met Matthijs. NOS sport heeft aangegeven een preventief onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie in te zetten en zo zullen er nog meerdere zenders volgen. Over geen van de aantijgingen is tot op heden uitspraak gedaan. 

Zoals eerder gesteld was 2022 een veelbewogen jaar. Een jaar waarin we veel verschillende soorten leiderschap voorbij hebben zien komen en een jaar waarin we veel hebben kunnen leren over de essentie van goed leiderschap. We zijn tot het besef zijn gekomen dat goed leiderschap niet alleen onmisbaar is voor ons als samenleving, maar ook voor onze bedrijven. Vooral in een wereld waarin veel crisissen elkaar lijken op te volgen, want in roerige tijden wordt goed leiderschap gevraagd.

Concluderend is het van groot belang dat we voor onze samenleving en ons bedrijfsleven de juiste leiders kiezen. Bij dat laatste hopen wij ook het komende jaar onze klanten van dienst te kunnen zijn. We durven inmiddels wel te stellen dat we daar verstand van hebben.

moon-g7260eae6b_1920.jpg