hetLudus-logoEEN EIGENWIJZE EN EIGENTIJDSE KIJK OP TALENT- EN COMPETENTIEMANAGEMENT

Opdrachtgevers willen niet altijd meer afhankelijk zijn of blijven van externe adviseurs of adviesbureaus als het gaat om HR en organisatie advisering. Zij willen graag ondersteuning daar waar het nodig is, maar op zo’n manier dat zij zelf verder kunnen. Zij willen zelfredzaam zijn en worden. Zij willen die kennis, kunde, technieken en instrumenten die zij nodig hebben, maar wel borging hier van in hun eigen organisatie.

Dat bedenken wij niet allemaal zelf, maar dat horen wij in de dialogen die wij voeren met organisaties. Altijd zelfredzaam? Nee, niet altijd, maar het is wel de trend en past bij de nieuwe inzichten over de eigen organisatie in de toekomst. Wij bieden die hulp die nodig en wenselijk is.

Wat doen wij?

Kort en bondig;

  • talenten- en competentie onderzoeken onder meer met de Talenten Motivatie Methode (TMA methode)
  • assessments ‘Nieuwe Stijl’ passend bij deze tijd en de toekomst
  • zorgen dat medewerkers hun talenten ten volle kunnen benutten voor de organisatie en hen en hun leidinggevenden hierbij ondersteunen
  • verbinden van onderliggende drijfveren aan competenties, zodat op de juiste manier geïnvesteerd wordt in medewerkers en leidinggevenden
  • geven van basis TMA trainingen met net dat beetje extra en mastertrainingen om talentmanagers in de eigen organisatie aan het werk te zetten
  • concrete en praktische psychologische kennis overdragen die nodig is in transities en veranderingsprocessen

Hoe doen wij dat?

Door die kennis over te dragen die nodig is. Door instrumenten en technieken te implementeren die helpen om medewerkers weer met plezier hun werk te laten doen, zodat zij blij zijn met hun bijdrage aan de toekomst van de eigen organisatie.

Door HR te ondersteunen in het werken met nieuwe concepten zoals strategische personeelsplanning en zelfredzaamheid.

Een win win situatie voor medewerkers en hun organisatie.

Waarom kunnen en doen we dat?

Omdat wij een enthousiaste multidisciplinaire taskforce zijn van ‘top of the bill’ psychologen en organisatiedeskundigen, erkend door verschillende beroepsorganisaties. Allemaal ervaren op hun vakgebied en aangestuurd door een van de grondleggers van de TMA Methode. Wij zijn verbonden door onze kennis en kunde.

SAMEN VORMEN WIJ HET LUDUS

Het Ludus is een samenwerking tussen MASE International en Van Weert en Partners

vc_column]