Visie

In onze visie op het succesvol functioneren van medewerkers in hun (toekomstige) functie, spelen hun vaardigheden (competenties) een cruciale rol. Bij het werven en selecteren van kandidaten leggen wij dan ook sterk de nadruk op deze vaardigheden. Voorafgaand aan de procedure stellen wij samen met jullie een competentieprofiel op aan de hand van onze competentiescan.

Gesprekken

Er vinden gespreken plaats met de eindverantwoordelijke/leidinggevende en/of andere relevante relaties van de toekomstige functiehouder binnen uw organisatie. Wij vinden het erg belangrijk om zo volledig mogelijk geïnformeerd te zijn om de verwachtingen ten aanzien van een profiel af te kunnen stemmen op de realiteit. Naast algemene informatie over de organisatie hebben wij daarom ook informatie over de context van de functie, maar ook ten aanzien van de benodigde competenties van het gedroomde talent nodig. Op basis van deze informatie wordt een competentie- en functieprofiel opgesteld waarmee potentiële kandidaten worden geïnformeerd en geselecteerd.