Concern Controller

Onze opdrachtgever, de Stichting WIJeindhoven, is een onafhankelijke uitvoeringsorganisatie die onder andere de eerste lijn vormgeeft op de gebieden werk en inkomen, zorg en opvoeding, huishouding, vervoer en wonen, en ontmoeten. De stichting is er voor de inwoners van Eindhoven en stelt deze ook centraal. De stichting wordt mede vormgegeven door de inwoners zelf. De generalisten in de Wijkteams vormen de kern van de organisatie. Zij ondersteunen de inwoners en zijn hiermee diegenen die het dichtst bij de inwoners staan. De organisatie bestaat uit circa 360 FTE aan generalisten en circa 30 FTE aan teamleiders en ondersteunende medewerkers.

WIJeindhoven als organisatie kenmerkt zich door haar bevlogenheid en dienstverlenendheid richting de inwoners van Eindhoven. Deze kenmerken zijn terug te vinden bij alle medewerkers en lopen als rode draad door de organisatie. Er wordt veel waarde gehecht aan eigenaarschap en het spiegelen op gedrag om zo het optimale bij elkaar naar boven te halen. Als belangrijkste drijfveer staat zorg voor de inwoners centraal.

WIJeindhoven is de manier waarop we in Eindhoven met elkaar willen omgaan. Mensen kunnen heel veel zelf en willen controle houden over hun eigen leven. Ook als ze (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben. De stichting WIJeindhoven helpt hen daarbij.

Om de ambities van WIJeindhoven verder gestalte te gaan geven zijn wij op zoek naar een:

Concerncontroller m/v

De concerncontroller ondersteunt het Bestuur, het management team en de organisatie bij het (financieel) besturen en beheersen van de organisatie. De concerncontroller vormt het “bedrijfseconomisch” geweten van de organisatie. Vanuit die hoedanigheid onderzoekt en adviseert de concerncontroller over de doelmatigheid, doeltreffendheid en beleidseffecten en rapporteert daarover aan het Bestuur van WIJEindhoven.

Plaats in de organisatie:

De concern controller neemt een onafhankelijke positie in en maakt deel uit van het Managementteam. Geeft verder vorm aan de ontwikkeling van financial control naar business control en bewaakt de bedrijfsvoering, de interne processen én de financiële positie van de organisatie. Van de concern controller wordt verwacht dat hij een belangrijke bijdrage levert aan een cultuur waarin waarden als integriteit, betrouwbaarheid, zelforganisatie en voorbeeldgedrag centraal staan. Vanuit zijn expertise geeft de concern controller advies aan het Bestuur en het Managementteam. Als het nodig is schakelt hij/zij rechtstreeks met de Raad van Toezicht.

Werkzaamheden:

 • Acteert vanuit de visie van WIJeindhoven.
 • Stelt begroting en meerjarenbegroting op (formuleert uitgangspunten, maakt formats, analyseert en stuurt het begrotingsproces).
 • Voorziet de organisatie van de benodigde management- en sturingsinformatie en draagt zorg voor een efficiënte inrichting van het proces er naar toe.
 • Verantwoordelijk voor de bewaking van het gehele proces van totstandkoming van de jaarrekening(en) en de jaarrekeningcontrole.
 • Bewaakt de kwaliteit en tijdigheid van rapportages aan opdrachtgevers en contractpartijen en van rapportages ten behoeve van interne organisatie.
 • Ontwikkelt en bewaakt financieel beleid.
 • Stimuleert vernieuwing, ondernemerschap en bedrijfsmatig werken binnen de organisatie.
 • Voert bedrijfseconomische analyses uit, zoals kostprijsberekeningen.
 • Adviseert de Raad van Bestuur en het MT ten aanzien van strategische doelstellingen en financieel-economische onderwerpen.
 • Stelt kaders, coördineert en bewaakt de voortgang van aanbestedingstrajecten en de inhoud van populatiebekostiging, subsidieaanvragen en samenwerkingsovereenkomsten.
 • Informeert over strategie, beleid, resultaten, ontwikkelingen, zodanig dat management en medewerkers goed geïnformeerd zijn.
 • Draagt bij aan het transformatie traject zoals dat momenteel binnen het sociale domein zich afspeelt en de veranderkundige opgave die daarbij hoort.
 • Beweegt zich actief in de relevante netwerken binnen de gemeente(n), brancheverenigingen en andere vergelijkbare organisaties als WIJeindhoven.
 • Begeeft zich actief tussen de generalisten en teamleiders van WIJeindhoven en voorziet hen van informatie en zorgt voor draagvlak omtrent de gewenste wederzijdse financiële kaders, -informatie en processen.

Functie-eisen

 • Bedrijfseconomisch of bedrijfskundig geschoold op wo niveau eventueel aangevuld met een RA/RC opleiding.
 • Het talent om gemakkelijk verbinding met mensen te maken, goed om te gaan met tegengestelde belangen en in staat krachten te bundelen en besluitvorming tot stand te brengen.
 • Beschikt over specifieke kennis van financiële en fiscale wet- en regelgeving (binnen de zorg);
 • Communicatief vaardig in woord en schrift. Weet overtuigend mensen mee te nemen in je analyses, adviezen en voorstellen.
 • Kennis van en inzicht in de financiële processen en ICT systemen/applicaties.
 • Analytisch sterk, stuurt strak op kostenefficiëntie.
 • Kennis van trends en ontwikkelingen en wet- en regelgeving op genoemde vakgebieden.

Competenties

 • Politieke sensitiviteit
 • Visie
 • Netwerken
 • Analytisch vermogen
 • Samenwerken
 • Initiatief

Als je interesse hebt in deze functie, neem je contact op met Robert Jan Prins van MASE International. Telefoon; 06-29534310 of per email; rj.prins@mase-international.nl

 

Solliciteer op deze functie