Business Development Director

4Silence is in 2012 opgericht en is gevestigd in Enschede. Het idee waarop 4Silence is gebaseerd vindt zijn oorsprong bij de Universiteit Twente waarbij men geluidsreductie van wegen en spoorwegen wil realiseren door verkeerslawaai af te buigen. Dit idee heeft geleid tot de ontwikkeling van een diffractor die als naam Whisstone heeft gekregen. Deze Whisstone kent een aantal grote voordelen. Allereerst is de geluidsreductie door toepassing van de Whisstone ongeveer 9 dB. Daarnaast wordt het uitzicht door zijn geringe hoogte, circa 90 cm, voor omwonenden niet belemmerd.

Inmiddels werkt een team van Akoestisch Experts, (TNO, M+P, DgMR, DB-Vision, Rijkswaterstaat, en Prorail) aan een meet- en rekenvoorschrift om het 4Silence concept als erkende methode toe te kunnen passen. De diverse pilots en projecten hebben de waarde van de Whisstone inmiddels al in ruime mate aangetoond.

De komende jaren zal voor 4Silence in het teken staan van de introductie in de markt, nationaal en internationaal, en de verdere ontwikkeling van de organisatie. Om deze groei mede vorm te geven zijn wij op zoek naar een:

 

BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR

De rol:

Je bent een spin in het web. Je hebt je focus continue staan op de verdere ontwikkeling en groei van 4Silence. Je bouwt aan een (inter)nationaal netwerk van strategische partners. Je ondersteunt de CEO bij de commerciële activiteiten. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies over de strategie en ontwikkeling van de organisatie. Je draagt er mede zorg voor dat deze klaar is voor de nabije toekomst.

Verantwoordelijkheden:

 • Je ontwikkelt een plan voor de samenwerking met lokale partners binnen Europa. Je draagt zorg de uitvoering ervan.
 • Je analyseert trends en ontwikkelingen in de markt.
 • Je ontwikkelt in samenspraak met de CEO de propositie en samenwerkingsovereenkomsten voor de lokale partners.
 • Je bent gesprekspartners voor (internationale) contacten binnen de overheid.
 • Je stelt heldere KPI’s op en zorgt voor de opvolging, voortgang en controle ervan.
 • Je denkt mee bij de ontwikkeling en implementatie van lange termijn beleid ten aanzien van de strategische partners, de organisatie, juridische aangelegenheden, HR etc. Je draagt bij aan strategische planning op deze onderdelen.
 • Je bent een gedegen gesprekspartner voor CEO, CFO en investeerders. Je geeft gevraagd en ongevraagd je advies op thema’s die van belang zijn voor de ontwikkeling en groei van 4Silence.
 • Je helpt de organisatie zich voor te bereiden op de nabije toekomst. Je denkt mee bij de definitie van processen en structuren op diverse gebieden (productie, financieel, commercie en juridisch) en zorgt zonodig voor de implementatie ervan.
 • Je geeft op termijn mede leiding aan onderdelen van de organisatie.

Profiel:

 • Je durft mee te ondernemen en wil investeren in jezelf en 4Silence.
 • Je kan mensen goed overtuigen van jouw plannen en ideeën.
 • Je weet hoe ambtelijke wegen werken en beweegt je daar makkelijk in.
 • Je beschikt over een Universitair werk en denk niveau.
 • Je hebt visie op de ontwikkeling van organisaties.
 • Je hebt enige ervaring met de strategische ontwikkeling van organisaties.
 • Je daagt uit zonder onnodige conflicten te veroorzaken.
 • Je bent verbaal en schriftelijk sterk.

Competenties:

 • Visie
 • Ondernemerschap
 • Overtuigingskracht
 • Plannen en Organiseren
 • Analyserend vermogen

4Silence biedt:

4Silence biedt je de mogelijkheid om mee te bouwen aan een startup organisatie in een innovatieve omgeving waarbij de potentie van het product zich inmiddels ruimschoots bewezen heeft. Je krijgt de ruimte om je eigen ideeën en plannen ten uitvoer te brengen en je met vele aspecten van organisatieontwikkeling bezig te houden.

Als je interesse hebt in deze functie kan je contact opnemen met Robert Jan Prins. Hij is te bereiken op 06-29534310 of per email rj.prins@mase-international.nl

Voor deze functie is eveneens een uitgebreide kandidaat brochure beschikbaar. Deze kun je aanvragen via info@mase-international.nl.

 

Solliciteer op deze functie